Turneringsregler

Det vil bli oppnevnt en jury bestående av medlemmer fra arrangør, dommere og deltagende lag. Turneringen spilles etter dette kampreglement og Norges Håndballforbunds (NHF) lover og spilleregler. Klubbene plikter å gjøre dette reglement kjent for sine spillere før reisen til arrangementstedet.De lag som ikke følger bestemmelsene i dette og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes NHF. Arrangøren forbeholder seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter 10. april eller som ikke fullfører turneringen et straffegebyr på kr 500,-. Dette er ihht. NHFs reglement. Kampreglement Vårcup 2019 benytter samme årsklasser som i sesongen 2018/2019.

DISPENSASJONER: Alle lag med spesielle dispensasjoner fra sin hjemmekrets for sesongen 2018/2019, kan gjøres gjeldende i Vårcup 2019. Dispensasjonene skal varsles og godkjennes av turneringsledelsen for Vårcup 2019 på forhånd.

SPILLEBERETTIGELSE: En spiller kan IKKE delta i både Nivå 1 og Nivå 2. Ved overtredelse på dette, vil laget som har benyttet ikke-berettigede spillere, dømmes til tap av kampen der spilleren har blitt benyttet.

OBS! Her kan det gjøres et unntak for bruk av målvakter på både nivå 1 og nivå 2, hvis det er nødvendig for å kunne stille lag på begge nivåer! Søknad om dette må sendes til turneringsledelsen ved påmelding! NB! Dette kan også gjelde for enkelte utespillere i helt spesielle tilfeller.

En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme aldersklasse. Det henvises til spilleplan. Ved overtredelse på dette, vil laget som har benyttet ikke-berettigede spillere, dømmes til tap av kampen der spilleren har blitt benyttet.

DRAKTER: Ved lik draktfarge skal det lag som står nevnt sist i kampoppsettet skifte drakter.

KLISTER: Det er kun tillatt med vannbasert klister, og kun lovlig benyttet i klassene f.o.m. J/G 15.

AVKAST: Lagene som står nevnt først i kampoppsettet starter med ballen, og skal stille med matchball.

SPILLETID: Minihåndball: 1 X 15 min. uten pause. Klassene J/G 9 til 12: 1x25 min uten pause. Øvrige klasser: 1X 30 min. uten pause. Beach-håndball 2x10 min med 5 min pause mellom omgangene Lagene må i enkelte tilfeller kunne påregne kun en kamps pause mellom 2 kamper.

TIME-OUT: Alle lag i klassene fra J/G 9 og oppover har 1 fri time-out pr kamp! ut over dette stoppes kun klokka ved skader.

ANTALL SPILLERE PÅ BANEN PR LAG: Minihåndball: 3 spillere + målvakt J/G 9,10 og 11: 5 + målvakt Resterende klasser: 6 + målvakt Beachhåndball: 3 + målvakt

ANTALL SPILLERE PR.LAG: Lagene i J/G 9 og oppover kan ha opp til 16 spillere pr.kamp. Dette fordi Vårcup ønsker at flest mulig skal få være med.I Minihåndball og i Beach kan man ha opp til 10 spillere av samme grunn

FREMMØTE: Lag som ikke stiller til fastsatt tid, trekker seg, eller ikke fullfører turneringen, ilegges et straffegebyr på kr. 500,-. Dette i.h.t. N.H.F. reglement. Alle lag må levere spillerlister via påmeldingssiden til lagene senest 1.mai.

HUSK! Møt frem i god tid til kampene!

SLUTTSPILL: Ved uavgjort resultat etter endt tid i sluttspillet, fortsetter kampen ved at det foretas myntkast om hvem som skal starte med ballen. Det lag som først scorer mål har vunnet.

I finalene spilles det 5 minutter tillegg uansett! Hvis fortsatt uavgjort etter 5 min, gjennomføres det straffekastkonkurranse. Hvert lag plukker ut 5 spillere, som skal skyte straffer. Hvilket lag som starter å skyte, avgjøres ved myntkast av dommerne. Hvis kampen er avgjort før alle har skutt, skyter ikke resterende spillere sine straffer. Hvis det fortsatt er uavgjort etter 5 straffekast fra hvert lag, skal det skytes et og et straffekast fra hvert lag til en vinner er kåret. Samme spiller kan ikke skyte 2 straffekast i denne omskytingen, før alle spillere på laget har skutt 1 straffe!

PROTESTER: Eventuelle protester skal innleveres skriftlig i sekretariatet i hallen, senest 15 min. etter kampslutt. Så langt det lar seg gjøre, så skal kampen dommere samt en leder hos motstander, varsles om protesten umiddelbart etter kampslutt av det laget som ønsker å levere en protest. Protestgebyr kr. 500,- vedlegges. Det vises for øvrig til NHF's protest-og disiplinærbestemmelser.

PREMIERING:
Alle spillere i klassene mini (jenter og gutter) og J/G 8-11 år får minnemedaljer.

For øvrige klasser er det minnepremier til finalelagene og lagpokal til finalevinnerne.

Utdeling av medaljer J/G 9 -11 skjer umiddelbart ved anvist sted etter lagets siste kamp. Kontakt hallsjef/hallsekretariat ved spørsmål.

I Miniturneringen er det premieutdeling etter at alle lagenes kamper er ferdige.

RESULTATAVGJØRELSER: Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet, 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen på lagene slik:

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4. Målforskjell i samtlige spilte kamper.

5. Flest scorede mål i samtlige spilte kamper.

6. Loddtrekning.

Beach-håndball: Det spilles etter NHFs regler. Vi oppfordrer alle deltagende lag i beach-klassene til å gå inn på www.handball.no for å sette seg inn i disse!

Kommentarer